Sématerápia

A sématerápiát Jeffrey E. Young és munkatársai dolgozták ki az 1990-es évek elején, főképp személyiségzavarban vagy súlyos kapcsolati problémáktól szenvedő páciensek számára. Ez a módszer a kognitív terápiás irányzathoz tartozik, elméleti és technikai szempontból is integratív módszernek mondható. A terápia nem a különböző diagnosztikai kórképekből indul ki, hanem a páciens személyes megküzdési mechanizmusaira, sémamódjaira és az ezek által aktivált érzelmi működésre koncentrál. 

A terápia felépítése, hossza

A terápia egyéni vagy csoportos formában is létezik. Heti két alkalomból áll két éven keresztül, így a hosszú távú módszerek közé tartozik. 

A terápia egy felmérő interjúval kezdődik, ahol az egyes tünetek funkciójának tisztázásával, a sémák beazonosításával a terapeuta közelebbi, átfogó képet kap a probléma jellegéről. Az állapotfelmérés további fontos része a Young-féle szülői kérdőív, melynek segítségével a problémában (a nem adekvát sémák aktiválásában) szerepet játszó esetleges korai tapasztalatok felmérése történik. 

A következő szakasz az esetkonceptualizálás, mely során a terapeuta feladata az, hogy felismerje, elismerje és megfelelő keretek között megtanítsa a pácienst kielégíteni és késleltetni alapvető érzelmi szükségleteit, illetve a terapeuta mintát nyújtva neki megtanítja őt a mások szükségleteivel való hasonló bánásmódra, a gondoskodásra. Ennek során fontos szerepet kap annak felismerése, hogy a korábbiakban milyen tünet, maladaptív stratégia, séma akadályozhatta meg e folyamatokat. Az ülések során az alapvető szükségletek felismerésének fejlesztésével a fókusz a belső lelki folyamatokon van. 

A terápia lényege

A terápia során a terapeuta többféle technika felhasználásával dolgozik. Ilyenek lehetnek:

  • kognitív stratégiák,
  • élményalapú stratégiák,
  • viselkedési minták megszakítása,
  • terápiás kapcsolat felhasználása,
  • sémamódmunka (súlyosabb esetekben).

Kognitív stratégiák: céljuk a maladaptív sémák valóságtorzító hatásának felismertetése a pácienssel. A terapeuta és a páciens megvizsgálja a séma érvényességét, megbeszélik, átfogalmazzák a sémát alátámasztó bizonyítékokat, elemzik a páciens által használt stratégiák előnyeit és hátrányait. Összehasonlítják a maladaptív sémákat és az elérni kívánt, egészségesebb megküzdési módokat, valamint használhatnak úgynevezett „sématerápiás segédkártyákat” a fejlesztéshez. 

Élményalapú stratégiák: céljuk új tapasztalatok szerzése. Az itt használt technikák nagyrészt imaginatív és dramatikus eszközök. A terapeuta segít a páciensnek új módon reagálni a sémák kialakulásában feltehetőleg fontos szerepet játszó kapcsolati helyzetekben. Az új élményekre építve a páciens hitelesen tud adaptívabb sémákat kialakítani. 

Viselkedési minták megszakítása: Ez a terápiás elem azért kiemelten fontos, mert nélküle nő a visszaesés esélye, mivel a páciens nem jut új élményekhez. A sématerápia egyik legfontosabb célja, hogy a páciens képes legyen olyan viselkedésrepertoárt kialakítani, amely elősegíti az alapvető szükségletek adaptív érvényesítését.

Terápiás kapcsolat felhasználása: A terapeuta egyik legfontosabb feladata, hogy a páciens alapvető szükségleteit monitorozza, segítse a pácienst az egyes tünetek, diszfunkcionális hiedelmek, sémák felismerésében. Ezt a terápiás kapcsolat jelenében tudja a leghitelesebben közvetíteni. Ehhez a terapeuta saját szupervíziós munkája is szükséges. 

Indikáció

A sématerápiás technikák olyan problémák esetében javallottak, ahol a korai fejlődés, az alapsémák, az affektusok, az érzelmi világ, a megküzdési stratégiák érintettek. Így a következő területeken kifejezetten hasznos: 

  • személyiségzavarok,
  • kapcsolati problémák, 
  • affektív zavarok, 
  • önismereti célok.

A sématerápia elérhetősége Magyarországon 

A sématerápia technikáit alkalmazzák a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika Pszichoterápiás osztályán akár csoportos formában is, valamint egyre több pszichoterapeuta használja a módszert egyéni terápiák során. 

A sématerápia alapját képező, a terápia kidolgozói által írt mű magyar nyelven is elérhető Sématerápia címmel. 
Felhasznált irodalom: Unoka, Z. (2011). Schema therapy. Magyar Pszichológiai Szemle66 (1), 31-45.

Szeretné tudni, miként segíthet valakinek, aki öngyilkosságot fontolgat? Aggódik valakiért?

Olvasson tovább...

Borderline (érzelmileg labilis) személyiségzavar

Meghatározás A borderline személyiségzavar főként a hangulat szélsőséges ingadozásaival, kínzó érzelmi állapotokkal, önkárosító késztetésekkel, az én-identitás/énkép és a személyközi kapcsolatok instabilitásával jellemezhető súlyos személyiségzavar. Gyakran jellemzi különböző formájú impulzív magatartás, önsértés is. A borderline személyiségzavarban szenvedők nehezen viselik a valós vagy vélt elhagyatást. Jellemző ezekre

Tovább olvasom »

Viselkedésterápia

A viselkedésterápia olyan módszerek együttese, amelyek az egyén és környezete közötti kapcsolatban bekövetkező zavarok megszüntetését célozzák. Ennek érdekében kontrollálják az egyén környezetét, továbbá arra törekszenek, hogy az egyén szert tegyen önnön viselkedése és annak következményei fölötti uralomra. Megtekintések száma: 61

Tovább olvasom »

Személyközpontú terápia

A személyközpontú terápia egy másik emberrel való, fokozatosan fejlődő együttlét, amely az egészségét és a személy növekedését eredményezi. E terápia legfontosabb hipotézise: a személy hatalmas erőforrásokkal rendelkezik, amelyek előmozdítják önmaga megértését, és létmódjában, viselkedésében pozitív változásokat eredményezhetnek. Ezeket az erőforrásokat sajátos emberközi kapcsolatokkal mozgósíthatjuk. Ha

Tovább olvasom »