Lelki SOS applikáció fejlesztése

Támogatók keresése a Lelki SOS applikáció fejlesztéséhez

Tisztelt Leendő Támogatónk!

A Lelki SOS projekt célja egy olyan mobiltelefonos alkalmazás fejlesztése, amely könnyen

és gyorsan elérhető, naprakész öngyilkosság-megelőzési segítséget biztosít az öngyilkossági krízisben lévők számára. Az eszköz népszerűsítése, használata hozzájárul az öngyilkosság megelőzéséhez, a depresszió és egyéb rizikótényezők felismeréséhez és koraibb kezeléséhez, csökkentve ezzel a befejezett öngyilkosságok számát. Fő cél továbbá az öngyilkossággal és szélesebb körben a lelki betegségekkel kapcsolatos stigmák, negatív előítéletek és tévhitek csökkentése.

A Lelki SOS applikáció segítségével az öngyilkossági krízisben lévő személy a mobiltelefonján keresztül könnyen és gyorsan férhet hozzá szakszerű öngyilkosság-megelőzési szövegekhez, valamint egy listából kiválaszthatja, megtalálja a tartózkodási helyéhez legközelebbi, OEP által finanszírozott (térítésmentes) pszichiátriai, pszichológusi szaksegítséget.

Az applikáció adatbázisába kerülő szakembereknek Alapítványunk évente két alkalommal

krízisintervenciós, illetve öngyilkosság-megelőzési továbbképzést tartana. A képzésen résztvevő segítő szakemberek specifikus ismereteket szerezhetnek a depresszió, illetve az öngyilkossági veszély jeleinek felismeréséről, az öngyilkossági rizikó becsléséről, valamint a krízisintervenciós beszélgetések gyakorlati szempontjairól. A képzés végén a résztvevő pszichológusok igazolást kapnak a megszerzett szakmai ismereteikről, amelyet a Lelki SOS applikáció térképén külön is jeleznénk a nevük mellett.

 

A projektterv vázlatos bemutatása, hozzávetőleges költségvetése

1) Öngyilkosság-megelőzési applikáció (Lelki SOS App.) fejlesztése

  1. a) OEP finanszírozott ambuláns pszichiátriai/pszichológiai ellátóhelyek

feltérképezése, ezek megjelenítése az applikációban (Google térképbe

ágyazva; elérhetőségek feltüntetésével: rendelési idő, telefonszám).

Ezen kiinduló adatbázist frissíthetővé tennénk. A Wikipédiához hasonló elven bárki frissíthetné (Alapítványunk honlapján keresztül) az adatokat. De minden frissítést, új tétel felkerülését Alapítványunk szakemberei hagynának jóvá, így csak ezen validálást követően válna hozzáférhetővé az alkalmazásban.

 

  1. b) Az applikáció adatbázisában megjelenő (pszichiátriai gondozókban dolgozó)

(szak)pszichológusok öngyilkossági rizikó felmérését célzó képzése (évente két alkalom), amelyet Alapítványunk pszichiáterei, szakpszichológusai végeznének.

  1. c) Öngyilkosság-megelőzési szövegek, lelkisegély telefonszámok elhelyezése

az applikációban.

 

2) Honlapfejlesztés

  1. a) Alapítványunk honlapjának (www.ongyilkossagmegelozes.hu)

korszerűsítése, keresőoptimalizálása.

  1. b) Alkalmassá kell tenni a honlapot az applikációban megjelenő, a pszichiátriai gondozókra és egyéb, pl. sürgősségi ellátást nyújtó helyekre vonatkozó adatbázis befogadására.

.

3) Közösségi média menedzsment-fejlesztés

  1. a) Alapítványunk Facebook oldalán keresztül a Lelki SOS applikációt

szeretnénk minél több emberrel megismertetni. Erre a célra alkalmaznánk

egy éven át egy közösségi média menedzsert.

 

Az applikáció statikus tartalmai a következők lennének:

– lelkisegély telefonszámok és weboldalcímek,

– segélyszervezetek elérhetőségei (pl. NANE),

– öngyilkossággal kapcsolatos tudást átadó szövegek, valamint

– a krízisállapotokkal való megküzdést segítő egyszerű technikák, szempontok (pl. a

saját szakorvos elérhetősége, feszültségkezelési technikák, a személy saját

megküzdési stratégiái stb.). Ezek egy részét az alkalmazás már tartalmazná, de

lennének személyre szabható részei is (pl. korábbi sikeres megküzdési stratégiák,

saját kezelőorvos telefonszáma, krízis esetén hívandó hozzátartozó stb.).

 

Az ellátóhelyek feltérképezésére, adatgyűjtésére pszichológus hallgatókat, illetve végzett

pszichológusokat kérnénk fel, akiket a projektvezetők (az Alapítvány és egyben Krízisosztályunk pszichológusai) koordinálnának. Az ambuláns pszichológiai ellátórendszerekkel telefonos megkeresések révén régiónként haladva vennénk fel a kapcsolatot.

A Lelki SOS projekt mögött álló Alapítvány az Öngyilkosság Ellen munkatársai, a Péterfy S. Utcai Kórház Krízisintervenciós és Pszichiátriai osztály orvosai és pszichológusai félévente

tartanának krízisintervenciós képzést a projektben résztvevő szakemberek, elsősorban pszichológusok számára. A képzés nem kötelező, szabadon választható.