Pszichoterápiás segítséget keres?

Ha azt fontolgatja, hogy pszichés támogatás, terápia céljából szaksegítséget keres, akkor számos kérdés merülhet fel Önben. Például mi az a pszichoterápia? Hatékony-e a gyógyításnak ez a formája? Milyen problémák, lelki zavarok esetében milyen fajta pszichoterápia a hatékony?
Az alábbi oldalakon a mérlegelésben, döntésben szeretnénk Önnek segítséget nyújtani a leggyakoribb mentális zavarok és pszichés problémák hatékony kezelési módjainak rövid leírásával. Az egyes pszichés zavarok “leghatékonyabb kezelési módjait” az Amerikai Pszichológiai Társaság (American Psyhological Association, APA), valamint a NICE (National Institute for Health and Care Excellence) értékelései alapján állítottuk össze.

Bizonyítottan hatékony pszichés kezelési módok

Mit jelent az, hogy kutatások által bizonyított?

Többféle meghatározása van annak, hogy mit tekintünk egy pszichológiai kezelés kutatási bizonyítékának, és ennek megfelelően a bizonyítékok fokának is többféle értelmezése van. A Chambless és mtsai (1998) által javasolt és az Amerikai Pszichológiai Társaság Klinikai Pszichológia szekciója által is alkalmazott kritériumok alapján azt lehet mondani, hogy egy kezelési eljárás hatékonyságát randomizált kontrollált kísérletben (RCT) — vagy ennek logikai ekvivalensével — kell vizsgálni. Bár többféle kutatási elrendezésben lehet vizsgálni egy terápia hatékonyságát, csak az RCT-k azok, amelyekből megbízható következtetést lehet levonni.

Kik és mi alapján döntik el, hogy milyen kezelések hatékonyak egy-egy mentális zavar kezelésében?

A kezelési módok teszteléséről szóló tudományos eredményeket az Amerikai Pszichológiai Társaság (APA) Klinikai Pszichológia szekciója, a 12. Divízió munkatársai értékelték és értékelik folyamatosan. Az értékelés alapját Chambless és mtsai (1998) irányelvei adják, amelyek alapvetően az evidencia alapú orvoslás (Evidence Based Medicine, EBM) átfogó elvein alapulnak. Mi az APA 12. divíziójának értékeléseit vettük át.

Léteznek más, hasonló szisztéma alapján létrehozott értékelési rendszerek is, például az angol National Institute for Health and Care Excellence (NICE) vagy az amerikai National Registry of Evidence-based Programs and Practices (NREPP)

Mit jelent az, hogy “magas” és “közepes” szintű kutatási bizonyíték?

A rendelkezésre álló tudományos bizonyítékoknak különböző fokozatai vannak. “Magas” szintű bizonyítékról akkor beszélhetünk egy adott kezelés esetében, ha ún. “jól megalapozott” kezelésről van szó. Pszichológiai kezelések esetében ennek a kritériuma (Chambless és mtsai, 1998 és 2001) az, hogy legalább két randomizált kontrollált kísérletben (RCT) kell demonstrálni az adott kezelési mód

  1. a) nagyobb hatékonyságát placébóval vagy más kezeléssel szemben és/vagy
  2. b) korábban már bizonyítottan hatékony kezeléssel megegyező hatékonyságát megfelelő mintaelemszám mellett. 

“Közepes” szintű bizonyítékról akkor beszélünk, ha ún. “valószínűleg hatékony” kezelésről van szó (Chambless és mtsai, 2001). Ennek kritériuma az, hogy a) két vizsgálat bizonyítja az adott kezelés nagyobb hatékonyságát várólistás kontroll csoportokhoz képest; vagy hogy b) egy vagy két jól megtervezett vizsgálatban kell igazolni a kezelés hatékonyságát. Továbbá “magas” és “közepes” bizonyítékot jelenthet az is, ha számos jól megtervezett esettanulmány igazolja a kezelés hatékonyságát.

Minden pszichológus egyetért-e abban, hogy mely módszerek bizonyítottan hatékonyak?

Nem. Van egy egészséges szakmai vita arról, hogy mi tekinthető tudományos bizonyítéknak, és hogy mely módszereket, kezelési eljárásokat támaszt alá megfelelő mennyiségű és minőségű kutatási eredmény. Arról is folyik vita, hogy lehet-e egyáltalán mérni a pszichés kezelések hatékonyságát, illetve hogy ha mérünk valamit, akkor pontosan mit is mérünk. Néhány fontos szempont e téma kapcsán:

A kezelés hatékonyságát egyedül a terápia módszere határozza-e meg?

Nem, biztosan nem. A kliens/páciens motivációja, a terapeuta elkötelezettsége és a terápiás kapcsolat olyan tényezők, amelyek szintén hozzájárulnak a módszer hatékonyságához. Semmiféleképpen nem szeretnénk leértékelni ezeknek a faktoroknak a terápia hatékonyságában betöltött szerepét.

A listában található mindegyik terápiás módszer elérhető-e Magyarországon?

Közülük sok igen, de nem mindegyik. Azokban az esetekben, ahol tudomásunk van arról, hogy az adott terápiás módszernek van képzése Magyarországon, azt külön jeleztük. Listánk, illetve az egyes terápiás módszerek leírása nem teljes, folyamatosan frissítjük.