Pszichoanalízis

A pszichoanalízis alapjait Sigmund Freud bécsi orvos fektette le a XIX. század végén, a XX. század elején. A pszichoanalízis egyszerre elmélet az emberi elméről és terápiás gyakorlat. Freud elméletét és módszerét a pszichoanalitikusok a mai napig fejlesztik. A pszichoanalízis négyféleképpen alkalmazható:

1) elméletként az elme működéséről,

2) lelki problémák kezelési módszereként (azaz mint pszichoterápiás módszer),

3) kutatási módszerként,

4) különböző kulturális és szociális jelenségek – irodalom, művészet, film, előadások, politika és csoportok – megközelítési módjaként.

A pszichoanalitikus terápia kerete (magas heti óraszám, rendszeresség,) komoly elköteleződést feltételez mind a páciens, mind a terapeuta részéről. A kezelés során elkerülhetetlenül létrejön egy különleges kapcsolat a páciens és a terapeuta között, amelyben láthatóvá és hozzáférhetővé válik számos, a páciens belső működésére jellemző egyedi sajátosság. Lehetőség nyílik ezek mélyebb megértésére, és dolgozni lehet velük a kívánatos változások érdekében.

Miben különbözik a pszichoanalízis más pszichoterápiáktól?

A pszichoanalízis hosszú távú terápia, több éven át tart, heti többszöri találkozással, de eredményei tartósan fennmaradnak és gyakran a terápia befejezése utáni években teljesednek ki.

A páciens kanapén fekszik, ami elősegíti a  szabad gondolkodást, érzelmi átélést és önreflexiót. 

Önmagunk jobb megértésén alapul a pszichoanalízis hatékonysága.

A magas heti óraszám biztosítja a problémákra való összpontosítást és a folyamatos figyelmet. E magas óraszám nem függ össze a probléma súlyosságával. 

Forrás:

Magyar Pszichoanalitikus Egyesület

Lélekjelenlét – Belvárosi Pszichoanalitikus Rendelő

Szeretné tudni, miként segíthet valakinek, aki öngyilkosságot fontolgat? Aggódik valakiért?

Olvasson tovább...

Szkizofrénia és egyéb pszichotikus zavarok

A szkizofrénia olyan betegségcsoport, amely a kedély, a gondolkodás és a viselkedés jellegzetes zavaraiban nyilvánul meg. A gondolkodás zavarát a fogalomalkotás olyan elváltozásai jelzik, amelyek a valóság hibás értelmezéséhez vezetnek, téves eszméket, hallucinációkat hoznak létre. Az ehhez járuló kedélyváltozások: az ambivalens, beszűkült vagy nem a

Tovább olvasom »

Kognitív terápia

A kognitív terápia a beteg aktuális problémáinak megoldását célozza a diszfunkcionális gondolkodás és viselkedés megváltoztatásán keresztül. A  kognitív terápia alapelve az, hogy a különböző pszichés megbetegedések esetén zavart szenved a személy információfeldolgozási módja, aminek következtében az események és történések torzult jelentést kapnak. A negatív érzelmi

Tovább olvasom »

Depresszió

A depresszió mint orvosi értelemben vett betegség nem azonos a mindennapi életben gyakran tapasztalható elkeseredéssel vagy átmeneti rossz hangulattal. A depresszió orvosi értelemben vett betegség, tehát meghatározott tüneteknek meghatározott ideig fenn kell állniuk ahhoz, hogy e diagnózist meg lehessen állapítani. A depressziós beteg elveszti érdeklődését

Tovább olvasom »