Problémamegoldó tréning

A problémamegoldó tréning (PMT) a problémamegoldó készség fejlesztésére kidolgozott, jól felépített, logikus, viszonylag rövid idő alatt elsajátítható módszer, amelyet már régóta széles körben alkalmaznak a pszichés nehézségek kezelésében, bár hazánkban sajnálatos módon alig terjedt el. A problémamegoldó tréning céljai a következők:

1. a rossz hangulat hátterében álló problémák felismerése,
2. az erőforrások felismerésének elősegítése,
3. szisztematikus módszer megtanítása az aktuális problémák megoldására, valamint
4. a problémák feletti kontroll érzésének kialakítása.

A tréning felépítése, hossza

A tréninget megelőző felmérés lépései

 1. Melyek a páciens problémái? Problémalista összeállítása.
 2. Melyek a páciens erőforrásai? Mik a személyes erősségei? Kiktől kap(hat) segítséget?
 3. Tájékozódjunk más forrásból is: milyen más segítséget kaphat?
 4. Pozitív problémaorientáció kialakítása.
 5. Keretek megbeszélése: az ülések valószínű száma, időtartama, időbeosztás. Kik, milyen személyek vonhatók be?
 6. Terápiás szerződés megkötése, illetve az együttműködés definiálása. Ez tartalmazza a páciens és a terapeuta felelősségét a problémamegoldás folyamatában.

A problémamegoldás lépései

 1. Problémák listája, komplex problémák lebontása kisebb egységekre. (Ez egyben modellt nyújt a betegnek arra, miként lehet a bonyolult „nagy” problémákat kisebb, könnyebben megoldható részekre bontani)
 2. Célok meghatározása.
 3. A legfontosabb probléma kiválasztása.
 4. Ötletek és megoldási lehetőségek gyűjtése (”ötletbörze”).
 5. A megoldási lehetőségek rangsorolása, döntéshozás és kiválasztás.
 6. Cselekvési terv az adott részcél eléréséhez.
 7. Az első lépéshez szükséges feladatok pontos meghatározása.
 8. Tegye meg a páciens az első lépést.
 9. Az előrehaladás, illetve a felbukkanó nehézségek áttekintése a következő ülésen, értékelés, visszajelzés.

A problémamegoldó tréning rövid, 6-10 alkalmas intervenciós terápia; egy foglalkozás körülbelül két órát vesz igénybe. Önálló terápiás formaként vagy a kezelés kiegészítő elemeként is alkalmazható. 

A tréning lényege

A problémamegoldó tréning a problémamegoldás hatékonyságának növelését, fejlesztését tűzi ki célul. Segítséget nyújt az adott probléma esetén alkalmazható lehetséges alternatívák számának növelésében, valamint a leghatékonyabb lehetőség kiválasztásában, ezáltal csökkentve a szuicid veszélyt. A lehetséges problématerületek listája rendkívül széles, szinte bármilyen területen alkalmazható: pszichiátriai és/vagy fizikai egészségi állapot, családdal való kapcsolat, munka vagy tanulmányok, társas elszigetelődés és baráti kapcsolatok, alkoholfogyasztás és droghasználat, szexualitás, gyász és veszteségek, stb. A tréning jól illeszkedik a szuicid páciensek speciális igényeihez.

Indikáció

A problémamegoldó tréning kifejezetten jól alkalmazható öngyilkossági kísérlet megelőzése céljából. Ezen kívül viszonylag széles körökben használt, különféle klinikai populációk esetében. Ilyenek például:

 • szenvedélybetegség,
 • skizofrénia,
 • depresszió.

A tréning hatékonysága 

A kilencvenes évektől kezdődően a problémamegoldó terápiákat egyre nagyobb arányban használják világszerte különböző klinikai populációk esetében: szenvedélybetegek, szkizofréniával élők, depressziós páciensek kezelésében. Több nemzetközi áttekintő cikk a problémamegoldó tréning hatékonyságának jó eredményekről számol be az öngyilkosság megelőzésben. Húsz kutatás metaanalízise alapján például a kutatók a problémamegoldó tréninget találták a legígéretesebb lehetőségnek a szuicid prevencióban. A problémamegoldó tréning szuicid páciensek esetében több vizsgálat eredményeként legalább olyan hatékony vagy még hatékonyabb, mint a gyógyszeres kezelés vagy a más típusú (pl. szupportív) terápiák. 

A szakirodalmi adatok azt mutatják, hogy a PMT befejezésekor tapasztalt pszichés állapotjavulás és a problémamegoldó képességek javulása tartós: a tréninget követően 3, 6 és 12 hónap után is mérhető a pozitív hatás a depressziós szint, a reménytelenségszint, valamint a szuicid kísérletek tekintetében.  A terápiás hatás tartósságára vonatkozóan hazai adatok még nem állnak rendelkezésre. 

A PMT elérhetősége Magyarországon 
A PMT csoportos és egyéni formában is alkalmazható. A SE Klinikai Pszichológia Tanszékén (járóbeteg-ellátásban) folyamatosan indulnak csoportok.

Szeretné tudni, miként segíthet valakinek, aki öngyilkosságot fontolgat? Aggódik valakiért?

Olvasson tovább...

A lélektani krízis

Gerald Caplan meghatározása alapján pszichológiai értelemben akkor beszélünk krízisről, amikor a személy kénytelen szembenézni olyan veszélyeztető körülményekkel (pl. állásának elvesztése, haláleset a családban, válás stb.) — illetve ilyen körülmények bekövetkezésének a lehetősége fenyegeti őt –, amelyeket meglévő problémamegoldó készségeivel, rendelkezésére álló és mobilizálható pszichés energiáival

Tovább olvasom »

Az öngyilkos és önkárosító viselkedések kezelésében hatékony pszichoterápiás (nem gyógyszeres) kezelési módok

Az öngyilkosság megelőzésének és kezelésének vannak hatékony gyógyszeres (farmakoterápiás) módszerei, illetve vannak pszichoterápiás útjai is.  Az öngyilkosság rizikófaktorai közül elsődleges a fennálló affektív (hangulati) betegség. Ide tartoznak a depresszió különböző formái (major depresszió, bipoláris I és II depresszió).  Ezen kórképek minél hatékonyabb és minél korábbi

Tovább olvasom »