Problémamegoldó tréning

A problémamegoldó tréning (PMT) a problémamegoldó készség fejlesztésére kidolgozott, jól felépített, logikus, viszonylag rövid idő alatt elsajátítható módszer, amelyet már régóta széles körben alkalmaznak a pszichés nehézségek kezelésében, bár hazánkban sajnálatos módon alig terjedt el. A problémamegoldó tréning céljai a következők:

1. a rossz hangulat hátterében álló problémák felismerése,
2. az erőforrások felismerésének elősegítése,
3. szisztematikus módszer megtanítása az aktuális problémák megoldására, valamint
4. a problémák feletti kontroll érzésének kialakítása.

A tréning felépítése, hossza

A tréninget megelőző felmérés lépései

 1. Melyek a páciens problémái? Problémalista összeállítása.
 2. Melyek a páciens erőforrásai? Mik a személyes erősségei? Kiktől kap(hat) segítséget?
 3. Tájékozódjunk más forrásból is: milyen más segítséget kaphat?
 4. Pozitív problémaorientáció kialakítása.
 5. Keretek megbeszélése: az ülések valószínű száma, időtartama, időbeosztás. Kik, milyen személyek vonhatók be?
 6. Terápiás szerződés megkötése, illetve az együttműködés definiálása. Ez tartalmazza a páciens és a terapeuta felelősségét a problémamegoldás folyamatában.

A problémamegoldás lépései

 1. Problémák listája, komplex problémák lebontása kisebb egységekre. (Ez egyben modellt nyújt a betegnek arra, miként lehet a bonyolult „nagy” problémákat kisebb, könnyebben megoldható részekre bontani)
 2. Célok meghatározása.
 3. A legfontosabb probléma kiválasztása.
 4. Ötletek és megoldási lehetőségek gyűjtése (”ötletbörze”).
 5. A megoldási lehetőségek rangsorolása, döntéshozás és kiválasztás.
 6. Cselekvési terv az adott részcél eléréséhez.
 7. Az első lépéshez szükséges feladatok pontos meghatározása.
 8. Tegye meg a páciens az első lépést.
 9. Az előrehaladás, illetve a felbukkanó nehézségek áttekintése a következő ülésen, értékelés, visszajelzés.

A problémamegoldó tréning rövid, 6-10 alkalmas intervenciós terápia; egy foglalkozás körülbelül két órát vesz igénybe. Önálló terápiás formaként vagy a kezelés kiegészítő elemeként is alkalmazható. 

A tréning lényege

A problémamegoldó tréning a problémamegoldás hatékonyságának növelését, fejlesztését tűzi ki célul. Segítséget nyújt az adott probléma esetén alkalmazható lehetséges alternatívák számának növelésében, valamint a leghatékonyabb lehetőség kiválasztásában, ezáltal csökkentve a szuicid veszélyt. A lehetséges problématerületek listája rendkívül széles, szinte bármilyen területen alkalmazható: pszichiátriai és/vagy fizikai egészségi állapot, családdal való kapcsolat, munka vagy tanulmányok, társas elszigetelődés és baráti kapcsolatok, alkoholfogyasztás és droghasználat, szexualitás, gyász és veszteségek, stb. A tréning jól illeszkedik a szuicid páciensek speciális igényeihez.

Indikáció

A problémamegoldó tréning kifejezetten jól alkalmazható öngyilkossági kísérlet megelőzése céljából. Ezen kívül viszonylag széles körökben használt, különféle klinikai populációk esetében. Ilyenek például:

 • szenvedélybetegség,
 • skizofrénia,
 • depresszió.

A tréning hatékonysága 

A kilencvenes évektől kezdődően a problémamegoldó terápiákat egyre nagyobb arányban használják világszerte különböző klinikai populációk esetében: szenvedélybetegek, szkizofréniával élők, depressziós páciensek kezelésében. Több nemzetközi áttekintő cikk a problémamegoldó tréning hatékonyságának jó eredményekről számol be az öngyilkosság megelőzésben. Húsz kutatás metaanalízise alapján például a kutatók a problémamegoldó tréninget találták a legígéretesebb lehetőségnek a szuicid prevencióban. A problémamegoldó tréning szuicid páciensek esetében több vizsgálat eredményeként legalább olyan hatékony vagy még hatékonyabb, mint a gyógyszeres kezelés vagy a más típusú (pl. szupportív) terápiák. 

A szakirodalmi adatok azt mutatják, hogy a PMT befejezésekor tapasztalt pszichés állapotjavulás és a problémamegoldó képességek javulása tartós: a tréninget követően 3, 6 és 12 hónap után is mérhető a pozitív hatás a depressziós szint, a reménytelenségszint, valamint a szuicid kísérletek tekintetében.  A terápiás hatás tartósságára vonatkozóan hazai adatok még nem állnak rendelkezésre. 

A PMT elérhetősége Magyarországon 
A PMT csoportos és egyéni formában is alkalmazható. A SE Klinikai Pszichológia Tanszékén (járóbeteg-ellátásban) folyamatosan indulnak csoportok.

Szeretné tudni, miként segíthet valakinek, aki öngyilkosságot fontolgat? Aggódik valakiért?

Olvasson tovább...

Problémamegoldó tréning

A problémamegoldó tréning (PMT) a problémamegoldó készség fejlesztésére kidolgozott, jól felépített, logikus, viszonylag rövid idő alatt elsajátítható módszer, amelyet már régóta széles körben alkalmaznak a pszichés nehézségek kezelésében, bár hazánkban sajnálatos módon alig terjedt el. A problémamegoldó tréning céljai a következők: 1. a rossz hangulat

Tovább olvasom »

Mi az a bipoláris betegség?

Prof. Dr. Rihmer Zoltán betegtájékoztatója alapján ​A bipoláris (más néven mániás-depressziós) betegség a pszichológiai és testi működések olyan központi szabályozási zavara, amely kifejezett (kóros) hullámzásokhoz vezet a hangulati élet, a pszichés és testi energiák, a gondolkodási folyamatok, valamint a közösségi alkalmazkodás terén. Az egészséges emberekre

Tovább olvasom »

Depresszió

A depresszió mint orvosi értelemben vett betegség nem azonos a mindennapi életben gyakran tapasztalható elkeseredéssel vagy átmeneti rossz hangulattal. A depresszió orvosi értelemben vett betegség, tehát meghatározott tüneteknek meghatározott ideig fenn kell állniuk ahhoz, hogy e diagnózist meg lehessen állapítani. A depressziós beteg elveszti érdeklődését

Tovább olvasom »