Legjobb gyakorlatok az öngyilkossági kockázat becslésében és kezelésében - képzés (2023. november 24., Budapest)

Az öngyilkos magatartás az egyik leggyakoribb és talán legmegterhelőbb szakmai kihívás, amivel a klinikumban dolgozó pszichiáterek, pszichológusok találkoznak. A szuicid betegekkel való munka kiemelt részei az öngyilkossági kockázat szűrése, a veszély mértékének felismerése és a páciens számára legmegfelelőbb beavatkozás megtervezése, elindítása. Ismert, hogy a szuicid páciensek ellátása során a szakemberek gyakran felkészületlenség-érzésről és szorongásról számolnak be, ami negatívan hathat mentális egészségükre és szakmai tevékenységükre.

A kockázatszűrés és kezelés, ellátás tervezés összetett feladatok, szakszerű kivitelezésükhöz szükség van megfelelő tudásra, ismeretekre, továbbá készségekre, jártasságra. Továbbá a munkát befolyásolja a szakembernek a betegcsoporttal és az öngyilkos magatartási formákkal kapcsolatos attitűdjei is.

Hasonlóan a klinikai pszichológiai és orvosi munka más területeihez, a szuicid kockázat becsléséhez és kezeléséhez szükséges fő kompetenciák, készségek meghatározhatók és fejleszthetők. Az Észak-Karolinai Egyetemen Robert Cramer és munkatársai 2013-as tanulmányukban tíz ilyen fő kompetenciaterületet és készéget írtak le.

A képzés során ezen tíz kompetenciaterület mentén haladva ismerkedünk meg az egyes kompetenciaterületekhez kapcsolódó készségekkel. Gyakorlatorientáltan, esetpéldákon és saját praxisból származó tapasztalatok felhasználásával mélyítjük az öngyilkossági kísérlet megelőzéséhez szükséges kompetenciákat.

A képzés fő céljai:

  • fejleszteni a szuicid kockázat becsléséhez és kezeléshez szükséges gyakorlati készségeket,
  • megismerkedni az öngyilkossági kísérlet megelőzésében bizonyítottan hatékony pszichés intervenciók fő jellemzőivel
  • frissíteni és gyarapítani az öngyilkos viselkedéssel, kockázatbecsléssel és kezeléssel kapcsolatos elméleti tudást,
  • mélyíteni az öngyilkos viselkedéssel, szuicid páciensekkel kapcsolatos önreflexiót
  • megismerkedni az öngyilkossági kockázat becslés egészségügyi dokumentálásának legfontosabb részeivel.

A képzést követően a résztvevők számára hozzáférést biztosítunk a képzés teljes anyagához, beleértve a bemutatott teszteket, űrlapokat és egyéb segédanyagokat.

A hatórás tanfolyam tematikája a tíz kompetencia mentén épül fel:

Bevezető előadás: az öngyilkos magatartás spektruma

1. Öngyilkossággal kapcsolatos saját viszonyulások és reakciók kezelése

2. Együttműködő, empatikus hozzáállás kialakítása és fenntartása a pácienssel

3. Bizonyítékokon alapú, kultúrspecifikus rizikó és védő tényezők felmérése

4. Aktuális öngyilkossági terv, gondolatok és szándék részleteinek feltárása

5. A kockázat szintjének személyreszabott, terápiás célú megfogalmazása

6. Bizonyítékokon alapuló kezelési terv kidolgozása és elindítása, a pácienssel együttműködve

7. Támogató személyek bevonása

8. Az esetkonceptualizálás, a kezelési terv és a klinikai döntések indoklásának dokumentálása

9. Az öngyilkossággal kapcsolatos törvények ismerete

10. Páciens öngyilkossága után részvétel krízis megbeszélésen és általánosöngondoskodás

A képzés magyar tematikája és anyaga Robert Cramer professzor közreműködésével került kidolgozásra. Az adaptációról két részes magyar nyelvű közlemény első része (Bérdi és Cramer, 2023) a Pszichoterápia folyóirat 2023. augusztusi számában olvasható.

A képzés időpontja

Kezdés: 2023. november 24., 10 óra

Befejezés: 2023. november 24,. 16 óra

(1×6 óra)

Helyszín

1074 Budapest Alsóerdősor utca 7., Péterfy S. U. Kórház, II. emelet (a porta felett).

A képzés vezetője

Dr. Horváth Márton, pszichiáter rezidens

A képzés a Péterfy Sándor Utcai Kórház Krízisinterevenciós és Pszichiátriai Osztály, és az Alapítvány az Öngyilkosság Ellen együttműködésében kerül megszervezésre.

Kiknek ajánljuk a részvételt

A képzést olyan ápolóknak, szociális munkásoknak, pszichológusoknak (felnőtt és gyermek klinikai szakpszichológusoknak, jelölteknek), tanácsadó szakpszichológusoknak, valamint orvosoknak ajánljuk, akik munkájuk során szuicid betegekkel találkoznak, részt vesznek kezelésükben, ambuláns vagy fekvőbeteg ellátásukban. A képzés a fent bemutatott tíz fő kompetencia mentén, ismeretátadással és gyakorlatorientáltan mutatja be az öngyilkossági kockázat becslésének és a kockázat kezelésének korszerű szempontjait, amelyeket a szakemberek fel tudnak használni mindennapi munkájuk során.

Részvételi díj

25.000 Ft/fő

Sikeres regisztrációt követően e-mail-t küldünk, amely tartalmazza a fizetés részleteit. A számlázással kapcsolatos igényt a jelentkezési lapon kell jelezni.

A képzés min. 7, max. 15 fő jelentkezése esetén indul

Amennyiben kérdése van a képzéssel kapcsolatban, keresse fel Bérdi Márkot a berdimark@gmail.com címen vagy a 06709846275 telefonszámon.

Sajnos erre a képzési időpontra már nem tud jelentkezni.